เสาเข็มเจาะ, รับเจาะเสาเข็ม

  

หจก.สุวรรณกิจเข็มเจาะ แอนด์ คอนสตรัคชั่น ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2528 บริการรับเจาะเสาเข็มขนาดเล็กเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเสาเข็มเจาะระบบแห้ง (Dry Process of Tripod Rid Bored Pile) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 35-40-50-60 เซนติเมตร นำโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญและทีมงานผู้ชำนาญงานมากกว่า 30 ปี ต่อมาได้จดทะเบียนภายใต้นามใหม่ว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุวรรณกิจเข็มเจาะ แอนด์ คอนสตรัคชั่น เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2532

เสาเข็มเจาะระบบแห้งเป็นระบบเสาเข็มเจาะขนาดเล็กที่มีแรงสั่นสะเทือนต่ำ ไม่กระทบต่ออาคารใกล้เคียง อีกทั้งยังสะดวกต่อการขนย้ายและยังสามารถทำงานได้ในพื้นที่แคบๆ

การปลูกสร้างอาคารต่างๆสิ่งสำคัญที่สุดคือฐานราก ซึ่งถ้าไม่สามารถรับน้ำหนักของอาคารได้แล้ว ยังทำให้อาคารทรุดหรือแตกร้าวได้ซึ่งยากต่อการแก้ไข และสามารถทำความเดือดร้อนให้ข้างบ้านเรือนเคียงอีกด้วย นำมาซึ่งปัญหาต่างๆมากมาย

หจก.สุวรรณกิจเข็มเจาะ จึงเล็งเห็นความสำคัญต่อการก่อสร้างที่ต้องอาศัยความแข็งแรง การมีประสิทธิภาพของบุคคลากรและคุณภาพของงานเพื่อให้ลูกค้าที่มาใช้บริการมีความพึงพอใจในผลงาน เราจึงเป็นหนึ่งในบริษัทเสาเข็มเจาะที่ได้รับความไว้วางใจจากโครงการขนาดใหญ่ ตลอดจนผู้รับเหมา และท่านเจ้าของบ้านตลอดมา   นอกจากนี้ ทางเรายังมีรับบริการ การตรวจสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มด้วยระบบ Siesmic Test  หลังจากเสร็จงานเสาเข็มเจาะแล้ว

หจก. สุวรรณกิจเข็มเจาะ แอนด์ คอนสตรัคชั่น รับทำเสาเข็มเจาะทั่วประเทศ  มีความยินดีที่จะเป็นตัวเลือกสำหรับท่าน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับใช้ท่านในระยะเวลาอันใกล้นี้

ติดต่อสอบถามรายละเอียดสินค้าได้ที่

คุณ ชรินทร์  081-816-1361, 090-998-9894


เสาเข็มเจาะ คือการเจาะลงไปใต้พื้นดินจนถึงระดับความลึกที่ต้องการและใส่เหล็กเสริมเทคอนกรีตลงในหลุมเจาะ ขึ้นรูปเป็นเสาเข็มรูปเสา เมื่อปูนก่อตัวแห้ง มีหน้าที่แบกรับน้ำหนักเป็นฐานรากของอาคาร ตึก บ้าน เสาเข็มเจาะจะต้องมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 35 ซม 40 ซม 50 ซม 60 ซม โดยเสาเข็มเจาะ แต่ละท่อน มีความยาวประมาณ 1 เมตร รับเจาะเสาเข็ม และจำหน่ายเสาเข็มเจาะ ใช้ในการสร้างบ้าน อาคาร และสิ่งก่อสร้าง ประสบการณ์มากกว่า 30 ปี

 • เสาเข็มเจาะ รับเจาะเสาเข็ม รับเจาะเสาเข็มขนาดเล็กเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเสาเข็มเจาะระบบแห้ง (Dry Process of Tripod Rid Bored Pile) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 35-40-50-60 เซนติเมตร

 • เสาเข็มเจาะ รับเจาะเสาเข็ม เสาเข็มเจาะระบบแห้งเป็นระบบเสาเข็มเจาะขนาดเล็กที่มีแรงสั่นสะเทือนต่ำ ไม่กระทบต่ออาคารใกล้เคียง อีกทั้งยังสะดวกต่อการขนย้ายและยังสามารถทำงานได้ในพื้นที่แคบๆ

 • เสาเข็มเจาะ รับเจาะเสาเข็ม ได้รับความไว้วางใจจากโครงการขนาดใหญ่ ตลอดจนผู้รับเหมา และท่านเจ้าของบ้านตลอดมา นอกจากนี้ ทางเรายังมีรับบริการ การตรวจสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มด้วยระบบ Siesmic Test หลังจากเสร็จงานเสาเข็มเจาะแ

 • เสาเข็มเจาะ รับเจาะเสาเข็ม รับทำเสาเข็มเจาะทั่วประเทศ มีความยินดีที่จะเป็นตัวเลือกสำหรับท่าน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับใช้ท่านในระยะเวลาอันใกล้นี้ บริการเจาะเสาเข็ม รับเจาะเข็ม ทำเข็มเจาะ เจาะเข็ม ราคาเสาเข็มเจาะ จำหน่ายเสาเข็ม เข็มเจาะ เข็มเจาะแห้ง

 • เสาเข็มเจาะ รับเจาะเสาเข็ม รับทำเสาเข็มเจาะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 35-40-50-60 ซม. ระบบแห้ง โดยระบบสามขา รับเจาะสำรวจชั้นดิน พร้อมรายการคำนวณน้ำหนัก รับทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็ม (Siesmic Test) โดยวิศวะกรผู้เชี่ยวชาญ รับปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับงานเข็มเจาะและประเ

 • เสาเข็มเจาะ รับเจาะเสาเข็ม ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเข็มเจาะขนาดเล็กโดยตรง ครบครันด้วย วัสดุ อุปกรณ์ที่เป็นมาตรฐาน และทีมงานที่เป็นวิศวะกร ควบคุมงานเข็มเจาะโดนวิศวกรผู้เชี่ยวชาญและทีมงานผู้ชำนาญงานมากกว่า 30 ปี

 • เสาเข็มเจาะ รับเจาะเสาเข็ม ให้บริการเสาเข็มเจาะขนาดเล็กแบบสามขา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 35-40-50-60 เซนติเมตร รับน้ำหนักปลอดภัยได้ตั้งแต่ 25-80 ตัน หรือมากกว่านั้น เหมาะสำหรับก่อสร้างอาคารทุกประเภท ตั้งแต่อาคารบ้านพักอาศัยขนาดเล็ก อพาร์ทเมนท์ โกดังสินค้า หรื

 • เสาเข็มเจาะ รับเจาะเสาเข็ม ลักษณะงานที่ต้องใช้เสาเข็มเจาะ งานฐานรากที่ต้องระวังเกี่ยวกับการสั่นสะเทือนต่ออาคารข้างเคียง งานฐานรากแก้ไขอาคารที่อาจมีผลกระทบต่อโครงสร้างเดิมงานฐานรากบริเวณที่คับแคบหรือใต้อาคาร งานฐานรากที่ต่อเติมขึ้นใหม่จากอาคารเดิม

 • เสาเข็มเจาะ รับเจาะเสาเข็ม เสาเข็มเจาะแบบแห้ง (Dry Process) เสาเข็มเจาะขนาดเล็ก หรือเข็มสามขา เหมาะกับสภาวะดินที่เจาะแล้วไม่พบน้ำใต้ดินหรือชั้นทรายอัดแน่นไม่เกิดการพังทลายของหลุมเจาะ มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 0.35-0.60 เมตร ความลึกของหลุมเจาะไม่มากนั

 • เสาเข็มเจาะ รับเจาะเสาเข็ม เสาเข็มแบบเจาะ ขนาดเล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง 35 เซนติเมตร เป็นวิธีการเจาะดินลงไปแบบแห้ง ๆ หลังจากนั้นทำการหย่อนเหล็กเสริม เทคอนกรีต เทลงไปในหลุม หรือรูที่เจาะได้ ซึ่งทำให้เกิดมลภาวะและการสั่นสะเทือนน้อยกว่าแบบตอก โดยเฉพาะโครงการก่อส

 • เสาเข็มเจาะ รับเจาะเสาเข็ม เสาเข็มเจาะแบบแห้ง เป็นลักษณะปั่นจั่นตั้งสามขา ขนาดเล็ก เจาะเสาเข็มขนาด 0.35 เมตร, 0.50 เมตร,0.60 เมตร สามารถเจาะได้ลึกประมาณ 23 เมตร ก้นหลุมเจาะยังอยู่ในชั้นดินเหนียวแข็ง (Stiff Clay) หรือชั้นทรายที่ไม่มีน้ำ ข้อดีของเสาเข็มเจาะ

 • เสาเข็มเจาะ รับเจาะเสาเข็ม เสาเข็มเจาะขนาดเล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง 35, 50 และ 60 ซม. มีความลึกไม่เกิน 25 เมตร เครื่องมือที่ใช้ทำเสาเข็มประเภทนี้เรียกว่า Tripod Rig ประกอบด้วยแท่งเหล็ก 3 ท่อนยึดติดที่ปลายบนกับรอกเดี่ยว เรียกว่า “ สามขาเจาะดิน” ความสูงของเครื่

 • เสาเข็มเจาะ รับเจาะเสาเข็ม เสาเข็มเจาะ สามารถแบ่งแยกได้ 4 ประเภท ดังนี้

 • เสาเข็มเจาะ รับเจาะเสาเข็ม เสาเข็มเจาะ เสาเข็มที่ต้องการขุดเจาะดินที่ตำแหน่งของเสาเข็มจนถึงระดับความลึกที่ต้องการ แล้วจึงใส่เหล็กเสริม เทคอนกรีตลงในหลุมเจาะ เหมาะสำหรับทำเสาเข็มในพื้นที่คับแคบ แต่อย่างน้อยที่สุดต้องมีความกว้างยาวของพื้นที่ประมาณ 2 x 3 เมต

 • เสาเข็มเจาะ รับเจาะเสาเข็ม เสาเข็มแบบเจาะ ขนาดเล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง 35 เซนติเมตร เป็นวิธีการเจาะดินลงไปแบบแห้ง ๆ หลังจากนั้นทำการหย่อนเหล็กเสริม เทคอนกรีต เทลงไปในหลุม หรือรูที่เจาะได้ ซึ่งทำให้เกิดมลภาวะและการสั่นสะเทือนน้อยกว่าแบบตอก โดยเฉพาะโครงการก่อส

 • เสาเข็มเจาะ รับเจาะเสาเข็ม เสาเข็มเจาะแบบแห้ง (Dry Process) เสาเข็มเจาะขนาดเล็ก หรือเข็มสามขา เหมาะกับสภาวะดินที่เจาะแล้วไม่พบน้ำใต้ดินหรือชั้นทรายอัดแน่นไม่เกิดการพังทลายของหลุมเจาะ มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 0.35-0.60 เมตร ความลึกของหลุมเจาะไม่มากนั

 • เสาเข็มเจาะ รับเจาะเสาเข็ม เสาเข็มเจาะ รับเจาะเสาเข็ม ลักษณะงานที่ต้องใช้เสาเข็มเจาะ งานฐานรากที่ต้องระวังเกี่ยวกับการสั่นสะเทือนต่ออาคารข้างเคียง งานฐานรากแก้ไขอาคารที่อาจมีผลกระทบต่อโครงสร้างเดิมงานฐานรากบริเวณที่คับแคบหรือใต้อาคาร งานฐานรากที่ต่อเติมขึ

 • เสาเข็มเจาะ รับเจาะเสาเข็ม ให้บริการเสาเข็มเจาะขนาดเล็กแบบสามขา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 35-40-50-60 เซนติเมตร รับน้ำหนักปลอดภัยได้ตั้งแต่ 25-80 ตัน หรือมากกว่านั้น เหมาะสำหรับก่อสร้างอาคารทุกประเภท ตั้งแต่อาคารบ้านพักอาศัยขนาดเล็ก อพาร์ทเมนท์ โกดังสินค้า หรื

 • เสาเข็มเจาะ รับเจาะเสาเข็ม ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเข็มเจาะขนาดเล็กโดยตรง ครบครันด้วย วัสดุ อุปกรณ์ที่เป็นมาตรฐาน และทีมงานที่เป็นวิศวะกร ควบคุมงานเข็มเจาะโดนวิศวกรผู้เชี่ยวชาญและทีมงานผู้ชำนาญงานมากกว่า 30 ปี

 • เสาเข็มเจาะ รับเจาะเสาเข็ม รับทำเสาเข็มเจาะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 35-40-50-60 ซม. ระบบแห้ง โดยระบบสามขา รับเจาะสำรวจชั้นดิน พร้อมรายการคำนวณน้ำหนัก รับทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็ม (Siesmic Test) โดยวิศวะกรผู้เชี่ยวชาญ รับปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับงานเข็มเจาะและประเ


ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่

คุณ ชรินทร์  081-816-1361, 090-998-9894

 

หจก.สุวรรณกิจเข็มเจาะ แอนด์ คอนสตรัคชั่น

808 ถนนจันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพ 10120

Tel: 02-212-4745, 090-998-9894

Fax: 02-212-4745

E-mail: suwankit.thailand@hotmail.com

http://www.suwankit.com

http://www.รับทําเสาเข็มเจาะ.net/   

http://www.xn--22cm7bl1bi5cvccmbd0pcc4i6d.net    Visitors: 84,620