ขั้นตอนการทำงาน

ขั้นตอนการทำงาน(Dry Process) แบ่งได้เป็น 6 ขั้นตอน ดังนี้

1. กำหนดตำแหน่งลงปลอกชั่วคราว
    1. ตั้งสามขาให้ตรงกับตำแหน่งหมุดที่กำหนด โดยให้แนวดิ่งและแนวราบให้ได้ระดับตั้งฉาก  ใช้ลูกตุ้มที่มีน้ำหนัก 800 กิโลกรัม ตอกท่อปลอกเหล็กชั่วคราว ที่มีความยาว 1.20 เมตร ลงดิน แต่ละท่อนจะยึดกันด้วยเกรียว ตอกลงดินไปจนถึงระดับชั้นที่มีความแข็งแรงเพียงพอที่จะป้องกันชั้นดินอ่อนพังทลายในขณะลงปลอก จะทำการตรวจสอบค่าความเบี่ยงเบนในแนวราบและแนวดิ่ง ซึ่งมีค่าที่ยอมรับได้คือ
            
- ความเบี่ยงเบนแนวราบ 5 เซนติเมตร สำหรับเข็มเดี่ยว
            - ความเบี่ยงเบนแนวราบ 7 เซนติเมตร สำหรับเข็มกลุ่ม
            - ความเบี่ยงเบนแนวดิ่ง 1 : 100 โดยรวม

2. ทำการขุดเจาะดินด้วยตัวตัก (Bucket) 
    - ใช้ตัวตักดิน (Bucket) ทำการขุดเจาะดินออก จนถึงระดับความลึกที่ต้องการ หรือก่อนถึงชั้นทราย ทำการตรวจวัดระดับความลึกก้นหลุมด้วยสลิงที่ติดกับตัวตักทาบกับไม้วัดของทุกต้นที่เจาะ

3. ใส่เหล็กเส้นขนาดและความยาวตามที่ออกแบบ
    - ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม ม.อ.ก. 24-2527 ใช้เหล็กเสริมข้ออ้อย คุณภาพ SD30 หรือใช้ตามกำหนดของวิศวะกรรมผู้ออกแบบ นำเหล็กเสริมมาทาบต่อกันในความยาว  จุดที่ทาบ ต้องได้ 40 เท่า ของเส้นผ่าศูนย์กลางเหล็ก ตามมาตรฐาน และมีระยะห่างระหว่างเหล็กปลอกไม่เกิน 0.20 -0.25 เมตร โดยยกเหล็กให้เหนืดระดับดินประมาณ 0.50 เมตร เพื่อประคองโครงเหล็กให้อยู่ตรงกลางหลุม จะต้องใส่ลูกปูน (Mortar) กันไว้ระหว่างเหล็กยืนและผนังท่อเหล็ก เป็นระยะโดยรอบ

4. เทคอนกรีต
    - เทคอนกรีตผ่านกรวย (Hopper) หรือผ่านท่อ  โดยให้คอนกรีตลงตรงกลางหลุม ไม่ปะทะผนังรูเจาะ ซึ่งจะช่วยลดการแยกตัวของคอนกรีตได้มาก  จนให้มีปริมาณเกือบเต็ม หลังจากนั้นจึงถอนปลอกเหล็ก เพื่อให้เห็นความยุบตัวของคอนกรีต เป็นการตรวจสอบได้ระดับหนึ่งว่าเสาเข็มมีความสมบูรณ์ตลอดความยาว

5. ถอนปลอกเหล็ก
    - การถอนปลอกเหล็ก จะถอนโดยใช้ระบบรอกพ่วง ในขณะถอนออกต้องให้มีคอนกรีตอยู่ในปลอกเหล็กไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร เพื่อป้องกันมิให้ชั้นดินอ่อนบีบตัว และระวังมิให้มีเศษวัสดุอื่นตกหล่นลงในหลุมเจาะเมื่อคอนกรีตยุบตัวจะต้องเทคอนกรีตเพิ่มให้ได้ตามระดับที่ต้องการ และต้องเผื่อคอนกรีตให้สูงกว่าระดับหัวเข็มที่ต้องการประมาณ 30-40 เซนติเมตร

6. เสร็จสิ้นขั้นตอนการเจาะ
    - หลังจากเสร็จสิ้นการเจาะเข็มแล้ว เข็มต้นต่อไปจะต้องอยู่ห่างจากเข็มต้นที่เพิ่งทำเสร็จไปไม่น้อยกว่า 3 เท่า ของเส้นผ่าศูนย์กลางเข็ม แต่หากไม่สามารถเลี่ยงได้ ต้องทิ้งระยะเวลาอย่างน้อย 24 ชั่วโมง เพื่อให้คอนกรีตเซ็ทตัว จึงสามารถลงมือทำต้นต่อไปได้


                                      
              เสาเข็มเจาะ                 รับเจาะเสาเข็ม         เสาเข็มเจาะระบบแห้ง        คำถาม-ตอบบ่อยๆ

 


ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่

คุณ ชรินทร์  081-816-1361, 090-998-9894

 


หจก.สุวรรณกิจเข็มเจาะ แอนด์ คอนสตรัคชั่น

808 ถนนจันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพ 10120

Tel: 02-212-4745, 090-998-9894

Fax: 02-212-4745

E-mail: suwankit.thailand@hotmail.com

http://www.suwankit.com

http://www.รับทําเสาเข็มเจาะ.net/ 

http://www.xn--22cm7bl1bi5cvccmbd0pcc4i6d.net 
Visitors: 108,555