เสาเข็มเจาะคือ

หจก.สุวรรณกิจเข็มเจาะ แอนด์ คอนสตรัคชั่น บริการรับเจาะเสาเข็มขนาดเล็ก เสาเข็มเจาะระบบแห้ง (Dry Process of Tripod Rid Bored Pile) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 35-40-50-60 เซนติเมตร รับทำเสาเข็มเจาะ โดยทีมงานวิศวกรมืออาชีพประสบการณ์งานมากกว่า 20 ปี  เสาเข็มเจาะเป็นเสาเข็มชนิดหนึ่งทำหน้าที่เหมือนเสาเข็มที่พบกันโดยทั่วไป แบบที่ใช้ปั้นจั่นตอกนั่นแหละครับ แต่ลักษณะการทำงานจะไม่เหมือนกัน เสาเข็มเจาะจะไม่ใช้การตอกเข็มลงไปในดินโดยตรง แต่จะใช้การตอกปลอกเหล็กที่เป็นแบบหล่อคอนกรีตลงไปในดินแล้วใส่เหล็กเทคอนกรีตลงไปในหลุมแทน

เสาเข็มเจาะคือการเจาะดินลงไปแล้วหย่อนแม่แบบเหล็กลงไปแล้วจึงเทคอนกรีตตามลงไป สำหรับเสาเข็มเจาะแบบแห้งเป็นระบบเสาเข็มเจาะขนาดเล็ก ส่วนใหญ่จะลึกไม่เกิน 20 เมตร วิธีการก็คือเจาะดินลงไป (แบบแห้งๆ) แล้วก็หย่อนเหล็กเทคอนกรีตลงไปในหลุม ราคาจะแพงกว่าระบบเข็มตอก แต่เกิดมลภาวะน้อยกว่า ส่วนเสาเข็มเจาะแบบเปียก ทำเหมือนเสาเข็มเจาะแห้ง แต่เวลาขุดดินจะขุดลึกๆ แล้วใส่สารเคมีลงไปเคลือบผิวหลุมดินที่เจาะให้ทำหน้าที่เป็นตัวยึดประสานดินและกันดินไม่ให้พังทลายลงเวลาเจาะลึกๆ (ซึ่งสามารถเจาะได้ลึกกว่า 70 เมตร ) รับน้ำหนักได้มากและเกิด มลภาวะน้อยแต่ราคาแพง เสาเข็มเจาะจะมีราคาสูงกว่าเข็มตอกแต่จะทำให้ไม่เกิดแรงสั่นสะเทือน

เสาเข็มเจาะ เจาะเสาเข็ม เสาเข็มแบบเจาะ เสาเข็มทำหน้าที่เสริมความแข็งแรงของอาคารและที่อยู่อาศัย เสาเข็มมีหลายประเภท แต่ประเภทหนึ่งที่ได้รับความนิยมคงต้องยกให้เสาเข็มแบบเจาะ เสาเข็มเจาะเป็นเสาเข็มที่นิยมใช้งานในบริเวณที่มีพื้นที่จำกัดหรืออยู่ในบริเวณที่มีบ้านเรือนติดกันเป็นจำนวนมากโดยรูปแบบของการขุดเจาะนั้นจะเจาะลงไปในดินและเอาดินออกจนถึงระดับที่ต้องการตามด้วยการใส่โครงเหล็กจากนั้นเทคอนกรีตลงไปในหลุมที่ขุดเจาะเพื่อขึ้นรูปเป็นเสาเข็มซึ่งวิธีการนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่ออาคารบ้านเรือนที่อยู่ใกล้กับบริเวณที่มีการก่อสร้าง แตกต่างจากเสาเข็มแบบตอกที่ต้องใช้เครื่องตอกเสาเข็มลงไปในดินเกิดการสั่นสะเทือนและเกิดเสียดังเป็นบริเวณกว้าง เสาเข็มแบบเจาะมีให้เลือกหลากหลายรูปแบบ เสาเข็มเจาะระบบแห้ง เสาเข็มเจาะระบบเปียก เสาเข็มเจาะไมโครไพล์ ซึ่งมีขั้นตอนในการขุดเจาะและการลงเสาเข็มที่แตกต่างกัน เจ้าของอาคารอาจเป็นผู้เลือกหรือผู้รับเหมาเป็นผู้เลือกให้ตามความเหมาะสม ซึ่งข้อเสียของเสาเข็มแบบเจาะนั้นคงเป็นเรื่องของราคาที่แพงกว่าเสาเข็มแบบตอก แต่ข้อดีก็คงต้องยกให้เสาเข็มแบบเจาะที่มีข้อดีมากกว่าหลายประการ

รับเจาะเสาเข็ม รับทำเข็มเจาะ รับทำเสาเข็มเจาะ เสาเข็มเจาะระบบแห้งเป็นเสาเข็มขนาดเล็กเหมาะสำหรับงานซ่อมแซมอาคาร สามารถทำงานในบริเวณที่มีการจำกัดพื้นที่หรือพื้นที่แคบ แรงสั่นสะเทือนต่ำ ไม่กระทบต่ออาคารใกล้เคียง อีกทั้งยังสะดวกต่อการขนย้าย  เสาเข็มเจาะแบบแห้งขุดเจาะดินโดยใช้สามขา (Bucket) (DRY PROCESS) เป็นระบบเสาเข็มเจาะขนาดเล็กเจาะโดยไม่ต้องใช้น้ำช่วยสำหรับกรณีที่ดินข้างหลุมเจาะแข็งแรงเหมาะกับการก่อสร้างขนาดเล็กในพื้นที่แคบลดปัญหาการเกิดมลภาวะซึ่งน้อยมากเมื่อเทียบกับแบบเสาเข็มตอก เจาะลึกไม่เกิน 21 เมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 35, 40, 50, 60 เซนติเมตร รองรับน้ำหนักปลอดภัยตั้งแต่ 30-90 ตัน ขึ้นอยู่กับขนาดและความลึก และให้ความปลอดภัยในเรื่องของการลดแรงสั่นสะเทือนและเหมาะกับการทำในพื้นที่จำกัด มีวิศวกรรับรองงานคุมงานโดยช่างมืออาชีพ บริการดี ไว้ใจได้ ราคากันเอง  ราคารับทำเสาเข็มเจาะของบริษัทรับเหมาทำเสาเข็มเจาะไม่ต่างกันมากแต่จะต่างก็คือคุณภาพและมาตรฐานของงานรวมถึงวัสดุที่ใช้ทำเสาเข็มเจาะ เช่นขนาดเหล็กเส้นและความมาตรฐานของเหล็กเส้น ค่าการรับแรงของคอนกรีตเหลวที่นำมาใช้เทเสาเข็มเจาะ ผลทดสอบการรับแรงหลังจากคอนกรีตแข็งตัว

เสาเข็มเจาะไมโครไพล์ ปัญหาบ้านทรุดตัวหรือการทรุดตัวของโครงสร้างอาคาร ไม่ว่าจะเป็นรอยแตกร้าวตามผนังหรือรอยแยกระหว่างโครงสร้าง ปัญหาบ้านทรุด การแก้ปัญหาด้วยเสาเข็มไมโครไพล์ เสาเข็มไมโครไพล์ถูกออกแบบมาเพื่อเสริมความสามารถในการรับนํ้าหนักให้กับโครงสร้างที่มีการทรุดตัวและแก้ปัญหาบ้านทรุดโดยเฉพาะ โดยเสาเข็มจะถูกกดลงไปยังชั้นดินแข็งเพื่อให้สามารถรับน้ำหนักของโครงสร้างได้  ข้อดีของการใช้เสาเข็มไมโครไพล์ รับน้ำหนักได้เยอะ ทำงานในที่แคบได้ง่าย งานเสร็จรวดเร็วเมื่อเทียบกับเสาเข็มเจาะ ตอกได้โดยไม่กระทบต่อโครงสร้างอื่น ขนส่งสะดวก โครงสร้างแข็งแกร่งประสิทธิภาพสูง "เสาเข็มไมโครไพล์" สามารถทำงานได้ในบริเวณหรือพื้นที่จำกัดสามารถรับน้ำหนักได้มาก 25-40 ตันต่อต้น และมีอัตราการทรุดตัวของฐานรากน้อยกว่าเสาเข็มชนิดอื่นขณะทำการตอกมีเสียงและแรงสั่นสะเทือนค่อนข้างน้อย เนื่องจากเสาเข็มและเครื่องยนต์มีขนาดเล็กประหยัดเวลาเพราะเมื่อตอกเสร็จสามารถตัดเสาทำคานรับได้ทันที เสาเข็มชนิดนี้จึงเหมาะสำหรับงานฐานรากงานที่มีพื้นที่จำกัด เช่น งานต่อเติมบ้านและโรงงาน,งานเสริมฐานรากตัวอาคารให้มั่นคง,ต่อเติมโรงงาน,ปรับปรุงโครงสร้างและงานที่ต้องการความเร็วในการตอกและความสะอาดของหน้างาน

เสาเข็มเจาะแห้ง เสาเข็มเจาะแบบแห้ง เสาเข็มเจาะระบบแห้ง เข็มเจาะ 3 ขา เสาเข็มเจาะแบบแห้ง เป็นระบบเสาเข็มเจาะขนาดเล็กส่วนใหญ่จะลึกไม่เกิน 20 เมตร (แล้วแต่ ระดับ ชั้นทราย) รับน้ำหนักต่อต้นได้ไม่เกิน 120 ตัน วิธีการคือเจาะดินลงไป (แบบแห้ง ๆ ) แล้วก็หย่อนเหล็ก เทคอนกรีต ลงไปในหลุม ราคาจะแพงกว่าระบบเข็มตอกแต่เกิดมลภาวะน้อยกว่ามากทั้งเรื่องการเคลื่อนตัวของดิน ความสั่นสะเทือน ฝุ่นละออง จึงเป็นที่นิยมใช้ในที่ที่มีคนอยู่หนาแน่น  เสาเข็มเจาะและเสาเข็มตอกจึงแตกต่างกันที่วิธีการ ขนาดและก็ผลต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดรวมไปจนถึงเรื่องของราคา เสาเข็มเจาะคือการเจาะดินลงไปก่อนแล้วจึงหย่อนเสาลงไปราคาแพงแต่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่า คุณภาพอาจไม่ทนทานเท่าเสาเข็มตอก ส่วนเสาเข็มตอกนั้นไม่ต้องเจาะดินก่อน แต่ใช้กำลังคนหรือเครื่องจักรตอก ราคาถูกว่าเสาเข็มเจาะ ทนทานมากกว่าเสาเข็มเจาะ แต่การขนย้ายอุปกรณ์ค่อนข้างลำบาก และที่สำคัญคือมีเสียงน่ารำคาญกระทบต่อบริเวณใกล้เคียงเป็นอย่างมาก

เสาเข็มเจาะมีกี่แบบสามารถแบ่งออกเป็น 2 แบบคือ เสาเข็มเจาะแบบแห้งและเสาเข็มเจาะแบบเปียก เสาเข็มเจาะแบบแห้ง เป็นระบบเสาเข็มเจาะขนาดเล็กส่วนใหญ่จะลึกไม่เกิน 20 เมตร (แล้วแต่ ระดับ ชั้นทราย) รับน้ำหนักต่อต้นได้ไม่เกิน 120 ตัน วิธีการคือเจาะดินลงไป (แบบแห้ง ๆ ) แล้วก็หย่อนเหล็ก เทคอนกรีต ลงไปในหลุม ราคาจะแพงกว่าระบบเข็มตอกแต่เกิดมลภาวะน้อยกว่ามากทั้งเรื่องการเคลื่อนตัวของดิน ความสั่นสะเทือน ฝุ่นละออง จึงเป็นที่นิยมใช้ในที่ที่มีคนอยู่หนาแน่น ส่วนเสาเข็มเจาะแบบเปียกทำเหมือนเสาเข็มเจาะแห้งแต่เวลาขุดดินจะขุดลึกๆ แล้วใส่สารเคมีลงไปเคลือบผิวหลุมดินที่เจาะทำหน้าที่เป็นตัวยึดประสานดินและดันดินไม่ให้พังทลายลงเวลาเจาะลึกๆ (ซึ่งสามารถเจาะได้ลึกถึงกว่า 70 เมตร) รับน้ำหนักได้มากและเกิดมลภาวะน้อย ราคาแพงเสาเข็มชนิดเจาะนั้น เป็นเสาเข็มชนิดหนึ่ง ทำหน้าที่ถ่ายน้ำหนักของอาคาร บ้านเรือน  ลงสู่ดินที่อยู่ลึกลงไปจนถึงปลายเสาเข็มเพื่อเป็นแรงต้าน หรือเพื่อใช้การรับน้ำหนักของอาคารบ้านเรือน หรือ ตึกอาคารพาณิชย์ คอนโด ตึกแถว บ้านเดี่ยว ฐานเครื่องจักร เสาป้าย แท่นเครื่องจักร ถังไซโล ฯลฯ

เสาเข็มเจาะราคา ราคาเสาเข็มเจาะ ราคาเจาะเสาเข็ม เสาเข็มเจาะระบบแห้งขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 35 40 50 60 ซม. โดยระบบสามขา ประเมินราคาเข็มเจาะโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆในการทำเสาเข็มเจาะระบบแห้งใช้อุปกรณ์ค่อนข้างเล็กไม่ยุ่งยากเคลื่อนย้ายสะดวกไม่ต้องการบริเวณทำงานมาก ประกอบด้วยขาหยั่ง 3 ขา เสาเข็มเจาะและเสาเข็มตอกจึงแตกต่างกันที่วิธีการ ขนาด และก็ผลต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดรวมไปจนถึงเรื่องของราคา เสาเข็มเจาะคือการเจาะดินลงไปก่อนแล้วจึงหย่อนเสาลงไป ราคาแพง แต่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่า คุณภาพอาจไม่ทนทานเท่าเสาเข็มตอก ส่วนเสาเข็มตอกนั้นไม่ต้องเจาะดินก่อนแต่ใช้กำลังคนหรือเครื่องจักรตอกราคาถูกว่าเสาเข็มเจาะ ทนทานมากกว่าเสาเข็มเจาะ แต่การขนย้ายอุปกรณ์ค่อนข้างลำบาก และที่สำคัญคือมีเสียงน่ารำคาญกระทบต่อบริเวณใกล้เคียงเป็นอย่างมาก

บริษัทเข็มเจาะ บริษัทเจาะเสาเข็ม บริษัทรับเจาะเสาเข็ม บริษัท สุวรรณกิจเข็มเจาะ รับเจาะเสาเข็ม เสาเข็มเจาะ รับทำเสาเข็มเจาะ รับเจาะเข็มไมโครไพล์ คุณภาพดี ผลงานดี รับเจาะเสาเข็มขนาดเล็กระบบแห้ง แรงสั่น​สะเทือนต่ำ ไม่กระทบต่ออาคารใกล้เคียง อีกทั้งยังสะดวกต่อการขนย้าย บริษัทรับเหมาทำเข็มเจาะแบบแห้งโดยใช้สามขา (Bucket) เสาเข็มเจาะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาด 35, 40, 50, 60 ซม ความลึกขนาด 18-23 เมตร ถ้าหากต้องการต่อเติมอาคาร บ้านที่อาศัยเพื่อให้โครงสร้างแข็งแรงไม่ทรุด คิดถึงเราบริการเจาะเสาเข็มรวดเร็วได้มาตรฐาน ผลงานการันตีคุณภาพTel: 081-816-1361
 

 

Visitors: 109,220