รับเจาะเสาเข็มขนาดเล็ก

เสาเข็มเจาะ คือการเจาะลงไปใต้พื้นดินจนถึงระดับความลึกที่ต้องการและใส่เหล็กเสริมเทคอนกรีตลงในหลุมเจาะ ขึ้นรูปเป็นเสาเข็มรูปเสา เมื่อปูนก่อตัวแห้ง มีหน้าที่แบกรับน้ำหนักเป็นฐานรากของอาคาร ตึก บ้าน เสาเข็มเจาะจะต้องมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 35 ซม 40 ซม 50 ซม 60 ซม โดยเสาเข็มเจาะ แต่ละท่อน มีความยาวประมาณ 1 เมตร จำหน่ายเสาเข็มเจาะ ใช้ในการสร้างบ้าน อาคาร และสิ่งก่อสร้าง ด้วยประสบการณ์มากกว่า 20 ปี

รับทำเสาเข็มเจาะทั่วประเทศ  มีความยินดีที่จะเป็นตัวเลือกสำหรับท่าน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับใช้ท่านในระยะเวลาอันใกล้นี้ บริการเจาะเสาเข็ม รับเจาะเข็ม ทำเข็มเจาะ เจาะเข็ม ราคาเสาเข็มเจาะ จำหน่ายเสาเข็ม เข็มเจาะ เข็มเจาะแห้ง รับทำเสาเข็มเจาะ เจาะเสาเข็ม เสาเข็มเจาะ งานเสาเข็มเจาะ

รับทำเสาเข็มเจาะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 35-40-50-60 ซม. ระบบแห้ง โดยระบบสามขา รับเจาะสำรวจชั้นดิน พร้อมรายการคำนวณน้ำหนัก รับทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็ม (Siesmic Test) โดยวิศวะกรผู้เชี่ยวชาญ รับปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับงานเข็มเจาะและประเมินราคาเข็มเจาะโดยไม่เสียค่าใช่จ่าย  

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเข็มเจาะขนาดเล็กโดยตรง  ครบครันด้วย วัสดุ อุปกรณ์ที่เป็นมาตรฐาน และทีมงานที่เป็นวิศวะกร ควบคุมงานเข็มเจาะโดนวิศวกรผู้เชี่ยวชาญและทีมงานผู้ชำนาญงานมากกว่า 30 ปี

ให้บริการเสาเข็มเจาะขนาดเล็กแบบสามขา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 35-40-50-60 เซนติเมตร รับน้ำหนักปลอดภัยได้ตั้งแต่ 25-80 ตัน หรือมากกว่านั้น เหมาะสำหรับก่อสร้างอาคารทุกประเภท ตั้งแต่อาคารบ้านพักอาศัยขนาดเล็ก อพาร์ทเมนท์ โกดังสินค้า หรือ โรงงานอุตสาหกรรม

เสาเข็มเจาะ รับเจาะเสาเข็ม ลักษณะงานที่ต้องใช้เสาเข็มเจาะ งานฐานรากที่ต้องระวังเกี่ยวกับการสั่นสะเทือนต่ออาคารข้างเคียง งานฐานรากแก้ไขอาคารที่อาจมีผลกระทบต่อโครงสร้างเดิมงานฐานรากบริเวณที่คับแคบหรือใต้อาคาร งานฐานรากที่ต่อเติมขึ้นใหม่จากอาคารเดิม

เสาเข็มเจาะแบบแห้ง (Dry Process) เสาเข็มเจาะขนาดเล็ก หรือเข็มสามขา เหมาะกับสภาวะดินที่เจาะแล้วไม่พบน้ำใต้ดินหรือชั้นทรายอัดแน่นไม่เกิดการพังทลายของหลุมเจาะ มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 0.35-0.60 เมตร ความลึกของหลุมเจาะไม่มากนักก้นหลุมควรอยู่ในระดับชั้นดินเหนียวแข็ง หรือระดับชั้นทรายที่ไม่มีน้ำ ส่วนใหญ่จะลึกไม่เกิน 20 เมตร

เสาเข็มแบบเจาะ ขนาดเล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง 35 เซนติเมตร เป็นวิธีการเจาะดินลงไปแบบแห้ง ๆ หลังจากนั้นทำการหย่อนเหล็กเสริม เทคอนกรีต เทลงไปในหลุม หรือรูที่เจาะได้ ซึ่งทำให้เกิดมลภาวะและการสั่นสะเทือนน้อยกว่าแบบตอก โดยเฉพาะโครงการก่อสร้าง ต่อเติมอาคาร บ้านเรือน ในเขตพื้นที่ที่คนอยู่อย่างหนาแน่น ซึ่งเราจะมั่นใจได้ว่าเพื่อนบ้านไม่รำคาญหรือเสี่ยงทำให้บ้านเพื่อนบ้านร้าวเพราะแรงตอก

เสาเข็มเจาะ เสาเข็มที่ต้องการขุดเจาะดินที่ตำแหน่งของเสาเข็มจนถึงระดับความลึกที่ต้องการ แล้วจึงใส่เหล็กเสริม เทคอนกรีตลงในหลุมเจาะ เหมาะสำหรับทำเสาเข็มในพื้นที่คับแคบ แต่อย่างน้อยที่สุดต้องมีความกว้างยาวของพื้นที่ประมาณ 2 x 3 เมตร

เสาเข็มเจาะ สามารถแบ่งแยกได้ 4 ประเภท ดังนี้

1.เสาเข็มเจาะที่มีขนาดเล็ก มีลักษณะแบบใช้สามขาหยั่ง ลักษณะของเสาเข็มเจาะที่มีขนาดเล็ก และใช้แบบสามขาหยั่งนั้น จะใช้การตอกเพื่อเอาดินในปลอกทั้งหมดขึ้นมาทิ้ง จนกระทั่งถึงระดับดินที่ต้องการ หลังจากนั้นจะทำการใส่เหล็กลงไป พร้อมทั้งเทคอนกรีตลงไปในหลุดที่ได้ทำการเจาะเอาไว้แล้ว แล้วจึงถอนปลอกออกมาอีกที ซึ่งถือได้ว่าเป็นอันเสร็จสิ้น

2.เสาเข็มเจาะที่มีขนาดใหญ่ สำหรับเสาเข็มเจาะที่มีขนาดใหญ่ ตามหลักความเป็นจริงแล้ว หลักการของเสาเข็มเจาะที่มีขนาดใหญ่ คงจะไม่ค่อยแตกต่างไปจากเสาเข็มเจาะขนาดเล็กเสียเท่าไหร่นัก เพียงแต่ว่า เสาเข็มเจาะที่มีขนาดใหญ่ มักจะทำหน้าที่ในการเจาะลงไปในดินได้ลึกกว่า และมีขนาดที่ใหญ่กว่า พร้อมทั้งมีขั้นตอนที่ยุ่งยากมากกว่า โดยจะต้องทำการเจาะให้ทะลุชั้นทราย และทะลุลงไปที่ชั้นใต้ดิน ซึ่งความลึกจะต้องทำได้มากกว่าเสาเข็มเจาะขนาดเล็กประมาณ 20 – 21 เมตรด้วยกัน และด้วยความลึกอาจจะทำให้พบเจอกับปัญหาการพังทลายของดินข้างหลุม ซึ่งจำเป็นจะต้องใช้สารเคมีเข้าช่วย นั่นก็คือ เบนโทไนท์ ซึ่งเป็นสารที่ป้องกันการพังทลายของดินนั่นเอง

3.เสาเข็มเจาะเสียบ เสาเข็มเจาะชนิดนี้ จะมีการใช้เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงลงไปเช่นกัน แต่ในช่วงตอนต้นนั้น จะเป็นการเจาะรูนำ เพื่อให้เกิดระดับของความลึกไปจนกระทั่งถึงชั้นดินอ่อนเสียก่อน โดยจะมีการใช้รถเข้ามาช่วยเจาะ แล้วค่อย ๆ แทงเข็มลงไปเพื่อทำการตอกซ้ำ เพื่อเป็นการลดการสั่นสะเทือนของอาคารบ้านเรือน ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงนั่นเอง

4.เสาเข็มเจาะแบบ ไมโครไพล์ เป็นงานเฉพาะทาง ซึ่งเสาเข็มเจาะแบบสามขาหยั่งจะไม่สามารถทำงานในรูปแบบนี้ได้ เนื่องจาก ไมโครไพล์จะมีขนาดเล็กกว่ามาก และใช้พื้นที่ในการทำงานน้อยกว่า แต่มีค่าใช้จ่ายที่แพงกว่านั่นเอง

 

 

Visitors: 84,619